Wykorzystanie topoli

Topola ma szereg zastosowań dla indywidualnego odbiorcy jak i dla klientów przemysłowych. S± to między innymi:

Drewno kominkowe Gonty